Faaliyet Raporu’nda kalan İLKELER!

Belediyemizin 2014 Faaliyet raporunda yer alan vizyon/misyon ve ilkeler, gerçekte görünmüyor.

22 Mayıs 2015 Cuma, 00:40

SürmeneAjans

Sürmene Belediyesi’nin yayınladığı faaliyet raporu, ilçede yapılanların teorik olarak anlatıldığı bir bülten niteliği taşıyor. Rakamlarla belirtilen somut bilgilerin yanısıra, 2014 Faaliyet raporunda belediyemizin “Misyon, Vizyon ve İlkelerimiz” başlıklı bir bölüm daha var. Bu bölümde yer alan ifadeler, Sürmene halkı için de elbette büyük bir öneme haiz.

İşte size o rapordan bazı satırlar:

“Misyonumuz: Bölgemizin incisi Sürmene’ye karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek İlçemizin yaşam kalitesini artırmak, özgün kimliğini pekiştirme ve saygın bir bölge kenti haline gelmesine katkı sağlama, yerel hizmetleri adaletli, kaliteli, gelişime açık, verimli ve etkili bir yönetim anlayışı ile sunmak.

Vizyonumuz: Sürmene Belediyesi sınırları içerisinde yaşayanların hayat standartlarını yükseltecek şekilde düzenli kentleşmeyi sağlayarak, çağdaş ve teknolojik gelişmelerle birlikte kültür, sanat, spor, turizm, ticaret gibi alanlarda en üst düzeyde hizmet üreterek belediyecilikte öncü ve örnek bir kurum olmak.”

Bu satırların yorumunu sitemizin değerli takipçilerine bırakıyoruz.

Saydam mı, Adil mi, Katılımcı mı?

“İlkelerimiz” başlıklı bölümle ilgili başlıkları da sizlere aktaralım dedik

Birinci İlke Adalet: Belediyemiz kamusal hizmet sunumunda hak ve hukuka uygun, tüm vatandaşlarımızın hakkını gözeten şekilde davranmayı esas kabul eder.

İkinci ilke Güven: Herkesin güvenini kazanmayı ve bu güvene layık olmayı esas kabul eder.

Üçüncü ilke Saydamlık: Hizmet sunumunda şeffaf ve hesap verilebilir olmayı esas kabul eder.

Dördüncü ilke Kalite: En yüksek düzeyde halkın ihtiyaçlarını kaliteli şekilde karşılanması esastır.

Beşinci ilke Verimlilik: Belediye kaynaklarını etkinlik verimlilik ve tutumluluk prensipleri çerçevesinde kullanmayı esas kabul eder.

Altıncı ilke Liderlik: Kararlı özgüven sahibi cesur, atılımcı, yenilikçi öncü ve önder bir Belediye olmayı esas kabul eder.

Yedinci ilke Katılım: Hizmetlerin planlanmasında ve sunulmasında, katılımcı bir anlayışla ilgili tüm taraflar ile iletişim kurarak vatandaşları ile ortak bir noktada buluşup, toplumsal diyalog, katkı ve sahiplenmenin sağlanmasını esas kabul eder.

SürmeneAjans olarak, belediyemizin bu ilkeler çerçevesinde hizmet vermesini bekliyoruz.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.